Hoe werkt het?


Dit is hoe een Virtual Reality onderzoek in OSQAR in zijn werk gaat:

Stap 1: De virtuele ruimte maken

We starten met de creatie van de onderzoeksruimte in VR. In de meeste gevallen betekent dit dat we een hoge resolutie 360 graden (optioneel ook 3D) filmopname of foto maken van de daadwerkelijke formule. Als de te onderzoeken ruimte nog niet fysiek bestaat, kan ook een 3D render of AutoCAD tekening gebruikt worden.

Stap 2: De aanpassingen aanbrengen

De onderzoeksvariabelen worden virtueel aangebracht. Dit gaat met dezelfde precisie en realisme als Hollywood’s special effects. Of het nu gaat om het aanpassen van branding, kleuren, achtergrondmuziek, bebording, of inrichting, het resultaat is altijd fotorealistisch en levensecht voor de respondent. Bij eenvoudige ingrepen kan de variabele natuurlijk ook in het echt worden doorgevoerd en gefilmd.

 

Stap 3: De survey opstellen

Vervolgens wordt een vragenlijst geprogrammeerd, die de respondent in VR te zien krijgt. Deze vragenlijst krijgt ook een tijdpad mee zodat bepaald kan worden hoelang men vrij kan rondkijken voordat de vragenlijst start en tussen de vragen door.

 

Stap 4: De doelgroep selecteren

Elke respondent heeft profielgegevens aangeleverd en kan op basis van deze gegevens benaderd worden. Zo kan de doelgroep van elk onderzoek bepaald worden op o.a. regio, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Dit geeft inzicht in de doelgroep die voor jou relevant is. Er kan altijd een custom respondentenpanel opgezet worden. Desgewenst kan zonder panel gewerkt worden, met respondenten op locatie.

Stap 5: Het onderzoek gaat starten!

Nu gaat het onderzoek live! Respondenten die aan de gestelde criteria voldoen krijgen een pushbericht op hun smartphone. “Er staat een onderzoek voor je klaar!”. Door hierop te klikken belandt de respondent op de onderzoekspagina in de OSQAR app (iOS & Android). Daar ziet hij of zij waar het onderzoek over gaat, hoelang het zal duren, eventuele instructies en wat zij krijgen voor hun deelname. Vervolgens schuift hij/zij de smartphone in een VR bril en het onderzoek start. De respondent waant zich in de echte ruimte en kan vrij rondkijken binnen één van de gecreëerde condities. In beeld verschijnen vervolgens één voor één de geprogrammeerde vragen. De respondent kiest zijn/haar antwoorden door simpelweg naar het gewenste antwoord te kijken. Geen lastige controls of externe apparatuur nodig! Na de laatste vraag wordt de respondent netjes bedankt en sluit het onderzoek vanzelf af. De gegeven antwoorden worden real-time naar de cloud gestuurd en klaargezet voor analyse.

Stap 6: De resultaten analyseren

Wanneer het gewenste aantal respondenten bereikt is, worden de resultaten geëxporteerd. Niet alleen de gegeven antwoorden en profielgegevens van de respondenten worden geanalyseerd, ook het kijkgedrag wordt meegenomen. Dit wordt gevat in een zogenaamde “heatmap”. Zo kunnen we precies zien welke elementen in beeld de meeste aandacht getrokken hebben en hoe dit beïnvloed werd door de verschillende condities. Er wordt een bondige rapportage opgeleverd met onderbouwde resultaten, waarop keuzes gemaakt kunnen worden.

Stap 7: De verandering realiseren

Binnen zeer korte tijd kun jij keuzes maken voor jouw organisatie met onderbouwing. Fact based. Betere productlanceringen, succesvollere nieuwe formules, unieke klantreizen. OSQAR gaat het graag met je realiseren!