Terug naar overzicht

VR-onderzoek schappen | Albert Heijn


De vraag

Hoe worden onze vernieuwde schappen nu écht ontvangen door het winkelend publiek?

 

De methode

Via een Virtual Reality onderzoek met onze onderzoeksmethode OSQAR is onder het winkelend publiek getest hoe zij de vernieuwde schappen ervaarden. Zo konden zij in een virtuele wereld de nieuwe schappen bekijken en door middel van een vragenlijst vragen beantwoorden over hun beleving.

 

De resultaten

Het onderzoek heeft boeiende inzichten geboden voor de category developers van Albert Heijn. Zo kregen zij een goede onderbouwing waar de vernieuwingen van de schappen toe leiden, iets wat normaal niet voorafgaande aan de implementatie zichtbaar wordt. Hierdoor kunnen zij de juiste keuzes maken voor een optimaal verbeterd schapconcept. 

Meer weten?

Wenda kan je hier alles over vertellen
Wenda Kielstra

Mede eigenaar